Waarde nieuw objectnummer afstoting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde nieuw objectnummer afstoting
Definitie Het veld 'waarde nieuw objectnummer afstoting' bevat het objectnummer dat door de ontvanger aan het afgestoten object wordt toegekend.
Invulregels
Afhankelijk van de schrijfwijze van objectnummers welke worden gehanteerd door de nieuwe museale eigenaar.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Uitschrijving > Nieuw objectnummer (D9)
Dit veld is niet herhaalbaar.
Systemen (2de poging)
Standaarden