Naam ontvanger afstoting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam ontvanger afstoting
Definitie Het veld 'naam ontvanger afstoting' bevat de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.
Invulregels
Vermeld de naam van de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop. Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen. Gebruik de officiële instellingsnaam.
Janssens, Aline
Zeeuws Museum
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Afstoting > Ontvanger (DC)
Dit veld is niet herhaalbaar. De ingevulde naam is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen".
De Vos, Jan
Systemen (2de poging)
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik slechts één keer voor elke afstoting.