Toevoegingen naam persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toevoegingen naam persoon
Definitie Het veld 'toevoegingen naam persoon' bevat de titulatuur die wordt gebruikt wanneer naar een persoon wordt verwezen in relatie met zijn positie of werk.
Invulregels
Gebruik de formele verwijzingsvorm waaraan de betreffende persoon de voorkeur geeft of die algemeen wordt toegepast in naslagwerken. Deze informatie kan betrekking hebben op de status van een persoon in relatie tot zijn land of volk, of op zijn professionele status. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor titels in gebruik.
Koning der Belgen; Koning der Nederlanden; Luitenant-Kolonel; Dr.; Kardinaal
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Naamtoevoegingen

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Andere namen (5.1.5)
Het aangeven van een andere naam (namen) voor de organisatie, persoon of familie, voor zover ze niet elders in het veld Identiteit voorkomen.
Leg andere namen vast waaronder de entiteit bekend kan zijn, zoals:
  • a) andere vormen van dezelfde naam, bijvoorbeeld acroniemen;
  • b) andere namen van organisaties, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun dateringen;
  • c) andere namen van personen of families, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun datering, inclusief pseudoniemen, meisjesnamen, enzovoort;
  • d) namen en voor of achter de naam gevoegde titels van personen en families, bijvoorbeeld adellijke titels of eretitels die door een individu of familie gevoerd worden.