Nationaliteit persoon

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld nationaliteit persoon
Definitie Het veld 'nationaliteit persoon' geeft de huidige officiële nationaliteit van een persoon.
Invulregels
Gebruik geen leestekens. Gebruik een lijst van standaardtermen.
Brits
Turks
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Herkomst > Nationaliteit (n7)

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Geschiedenis (5.2.2
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie.
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de verhalende beschrijving.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Herkomst > Nationaliteit (n7)
ISAAR CPF (NL): Geschiedenis (5.2.2
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie.
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de verhalende beschrijving.