Nationaliteit persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld nationaliteit persoon
Definitie Het veld 'nationaliteit persoon' geeft de huidige officiële nationaliteit van een persoon.
Invulregels
Gebruik geen leestekens. Gebruik een lijst van standaardtermen.
Brits
Turks
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Herkomst > Nationaliteit (n7)
Systemen (2de poging)
Standaarden