Term reden inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term reden inkomend object
Definitie Het veld 'term reden inkomend object' bevat de reden waarom een object of een groep objecten in de instelling binnenkomt.
Invulregels
Vermeld hier de reden waarom een object of groep objecten de instelling binnengebracht is.
restauratie
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Binnenkomst > Reden (E9)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Binnenkomst > Reden (E9)
Kies uit een van de volgende mogelijkheden: aankoop, schenking, bruikleen, tentoonstelling, restauratie, fotografie, studie/advies.
tentoonstelling