Term objectnaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term objectnaam
Definitie Het veld 'term objectnaam' documenteert de meest specifieke benaming van het object.
Invulregels
Noteer, indien mogelijk, met één term om welk soort object het gaat.
wereldbol

affiche
sieraad
fiets
wiel
scherfgranaat

hals
Een objectnaam wordt meestal vanuit een functionele benadering aan het object toegekend.
Zo is een "spaarpot" een objectnaam voor een spaarvarken en niet "varken", wat een Afgebeeld concept voor het object is.

Analoog hieraan is "beeld" een objectnaam voor een beeldje van een clown en niet "clown", aangezien het niet om een echte clown gaat.

Aan een baal wol geef je "baal" als objectnaam en niet "wol", want dat is het materiaal van het object.
Gebruik een term ontleend aan een publiek toegankelijke bron of standaard, zoals bv. AAT.
Relaties tussen aanverwante termen kunnen in de thesaurus worden gelegd.
wereldbol
affiche
sieraad
fiets
wiel
scherfgranaat
hals
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Objectnaam (OB)
Erfgoedplus: Identificatie > Objectnaam ()
Qi (Donnet): Identificatie > Objecttype > Objecttype (thesaurus_object_name:name)

Standaarden
Spectrum: Objectnaam (-
International Core Data Standard for Archaeological Objects: [- Name (3.3]
Dublin Core: dcterms:type (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Objectnaam (OB)
Dit veld is herhaalbaar.

Wanneer bijvoorbeeld het record een groep objecten beschrijft zijn meerdere termen nodig (zoals bv. bij een dokterstas met inhoud: "dokterstas", "stethoscoop", "bloeddrukmeter", …).
De objectnaam is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Volg deze richtlijnen bij een aanvulling van de eigen thesaurus:
- enkelvoud
- alles in kleine letters
- gebruik geen verkleinwoorden, tenzij daarmee een heel ander type object wordt bedoeld, bv. "notitieboekje" t.o.v. "notitieboek"
- gebruik termen voor individuele objecten (bv. "stoel") als objectnaam, "meubilair" wordt dan de broader term van stoel in de thesaurus
Houd er rekening mee dat bij een éénregelige lijstpresentatie enkel de eerst ingevulde term van het object wordt getoond.

- vul bij het ontlenen van een term uit een authority list de velden 'bron' en 'nummer' in. Indien je verwijst naar een term uit AAT Getty, vul dan het conceptid (bv. 300028092) in het veld 'nummer' in en neem dit niet op in het veld 'objectnaam' zelf. Vul steeds http://vocab.getty.edu/page/aat/ in het veld 'bron' in.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Objectnaam ()
Het veld 'Objectnaam' is geen vrij invulveld. Via een zoekvenster selecteert men de juiste objectnaam uit een gecontroleerde keuzelijst. De gecontroleerde keuzelijst wordt gegenereerd uit de AAT-Ned. Het zoekvenster verschijnt als pop-up venster met een zoekveld.
Het veld 'Objectnaam' is niet herhaalbaar. Aan elk object kan men slechts één objectnaam toekennen.
Indien een objectnaam niet voorkomt in de AAT-Ned keuzelijst wordt voorgesteld om een overkoepelende term te selecteren. Aanvullend wordt aangeraden om de specifieke objectnaam te noteren in het veld "Identificatie/Titel".
Wanneer een objectnaam niet voorkomt in de AAT-Ned keuzelijst kan men zelf een termsuggestie indienen (knop "Termsuggestie" in het zoekvenster).
Qi (Donnet): Identificatie > Objecttype > Objecttype (thesaurus_object_name:name)
Op basis van de AAT. Meervoudsvorm
deuren
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): type > object_name.lref (collect.l3)
Spectrum: Objectnaam (-
International Core Data Standard for Archaeological Objects: [- Name (3.3]
Dublin Core: dcterms:type (-