Term objectnaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term objectnaam
Definitie Het veld 'term objectnaam' documenteert de meest specifieke benaming van het object.
Invulregels
Noteer, indien mogelijk, met één term om welk soort object het gaat.
wereldbol

affiche
sieraad
fiets
wiel
scherfgranaat

hals
Een objectnaam wordt meestal vanuit een functionele benadering aan het object toegekend.
Zo is een "spaarpot" een objectnaam voor een spaarvarken en niet "varken", wat een Afgebeeld concept voor het object is.

Analoog hieraan is "beeld" een objectnaam voor een beeldje van een clown en niet "clown", aangezien het niet om een echte clown gaat.

Aan een baal wol geef je "baal" als objectnaam en niet "wol", want dat is het materiaal van het object.
Gebruik een term ontleend aan een publiek toegankelijke bron of standaard, zoals bv. AAT.
Relaties tussen aanverwante termen kunnen in de thesaurus worden gelegd.
wereldbol
affiche
sieraad
fiets
wiel
scherfgranaat
hals
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Objectnaam
Erfgoedplus: Identificatie > Objectnaam
Qi (Donnet): Identificatie > Objecttype > Objecttype

Standaarden
Spectrum: Objectnaam (-)
International Core Data Standard for Archaeological Objects: [- Name (3.3)]