Term bewaarrisico

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term bewaarrisico
Definitie Het veld 'term bewaarrisico' geeft informatie over de mogelijke gevaren voor personen of andere objecten, die kunnen optreden bij het behandelen en bewaren van een object.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
giftig
radioactief
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen/vereisten > Risico's > Risico

Standaarden
Spectrum: Risico (-)