Methode eigendomsoverdracht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld methode eigendomsoverdracht
Definitie Het veld 'methode eigendomsoverdracht' beschrijft de manier waarop het eigendomsrecht op een object tussen twee eigenaren is overgedragen, voordat het object door de instelling (of de vorige eigenaar) werd verworven.
Invulregels
Vermeld hoe het object door de vorige eigenaar is verworven. Gebruik het slechts één maal voor elke eigendomsoverdracht.
legaat
schenking
onbekend
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Verwervingsmethode (P3)

Standaarden
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen. Gebruik slechts één keer voor elke eigendomsoverdracht. Gebruik Verwerving – Methode voor het beschrijven van de wijze van overdracht aan de organisatie. Gebruik Objectgeschiedenis – Bijzonderheden voor een volledig overzicht van de eigendomsgeschiedenis van het object.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Verwervingsmethode (P3)
Gebruik één van onderstaande termen:
- aankoop
- bruikleen
- legaat
- museum (in opdracht van en in het museum vervaardigd)
- opdracht (door derden in opdracht van het museum vervaardigd)
- overdracht
- ruil
- schenking
- vondst
- onbekend
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen. Gebruik slechts één keer voor elke eigendomsoverdracht. Gebruik Verwerving – Methode voor het beschrijven van de wijze van overdracht aan de organisatie. Gebruik Objectgeschiedenis – Bijzonderheden voor een volledig overzicht van de eigendomsgeschiedenis van het object.