Methode eigendomsoverdracht

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenMethode eigendomsoverdracht
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld methode eigendomsoverdracht
Definitie Het veld 'methode eigendomsoverdracht' beschrijft de manier waarop het eigendomsrecht op een object tussen twee eigenaren is overgedragen, voordat het object door de instelling (of de vorige eigenaar) werd verworven.
Invulregels
Vermeld hoe het object door de vorige eigenaar is verworven. Gebruik het slechts één maal voor elke eigendomsoverdracht.
legaat
schenking
onbekend
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Verwervingsmethode (P3)
Gebruik één van onderstaande termen:
- aankoop
- bruikleen
- legaat
- museum (in opdracht van en in het museum vervaardigd)
- opdracht (door derden in opdracht van het museum vervaardigd)
- overdracht
- ruil
- schenking
- vondst
- onbekend
Standaarden