Term milieu

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term milieu
Definitie Het veld 'term milieu' geeft de term die de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).
Invulregels
Vul hier een term in die de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).
zoetwatermeer
heideveld
alluviale vlakte
beekdal
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Milieu en stratigrafie > Landschap/milieu (HB)

Standaarden
Spectrum: Habitat (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Milieu en stratigrafie > Landschap/milieu (HB)
Het 'landschap/milieu' is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Spectrum: Habitat (-