Term milieu

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term milieu
Definitie Het veld 'term milieu' geeft de term die de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).
Invulregels
Vul hier een term in die de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).
zoetwatermeer
heideveld
alluviale vlakte
beekdal
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Milieu en stratigrafie (Landschap/milieu)

Standaarden
Spectrum: Habitat (-)