Autorisator gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld autorisator gebeurtenis
Definitie De Persoon die de definitieve goedkeuring verleent voor een bepaald gebruik.
Invulregels
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Zie ook Personen en Organisaties
Janssens, Piet
Systemen
Standaarden