Toelichting afstotingsdossier

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting afstotingsdossier
Definitie Het veld 'toelichting afstotingsdossier' bevat de naam / titel van de documenten of van de digitale bestanden die gebruikt zijn tijdens de afstotingsprocedure.
Invulregels
Het betreft hier documenten of digitale bestanden die gerelateerd zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.
LAMO, 2006, leidraad voor het afstoten van museale objecten
Code of Ethics ICOM
overdrachtsakte
factuur
schenkingsakte
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Documentatie > Omschrijving (D6)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Documentatie > Omschrijving (D6)
De naam / titel van de documenten of van de digitale bestanden die gebruikt zijn tijdens de afstotingsprocedure en waarnaar in het bijbehorende veld "Referentie" wordt verwezen.