Machtigingdatum verplaatsing

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld machtigingdatum verplaatsing
Definitie Het veld 'machtigingdatum verplaatsing' bevat de datum waarop de machtiging gegeven wordt om het object te verplaatsen.
Invulregels
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen
Standaarden