Wetenschappelijke naam taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld wetenschappelijke naam taxonomie
Definitie Het veld 'wetenschappelijke naam taxonomie' documenteert de wetenschappelijke naam van het taxon of van een biologische classificatie van het natuurhistorische object.
Invulregels
Noteer de wetenschappelijke naam van de biologische classificatie of het taxon. Deze term is gekoppeld aan het taxonomiebestand en moet uniek zijn binnen dit bestand.
Specifiëringen als "vulgaris" neem je in de hiërarchie niet als afzonderlijke namen op, maar alleen in combinatie met de namen van de bovenliggende niveaus.
Homoniemen maak je uniek door een qualifier aan de term toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de auteur.
Als het genus van een wetenschappelijke naam veranderd is, noteer je bij die naam de (oorspronkelijke) auteur en de datum tussen ronde haken.
Aconitum vulparia
Dactylorhiza majalis praetermissa
Epsilonematidae
Aves
Thaumetopoea processionea
Papillonema clavatum (Gerlach, 1957)
Systemen

Erfgoedplus: Inhoud > Dier
Erfgoedplus: Inhoud > Plant
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Wet. naam

Standaarden