Vondstdatum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element vondstdatum
Definitie Het element 'vondstdatum' documenteert de datum waarop een object is gevonden of opgegraven.
Toelichting
Groep Vondstomstandigheden
Profielen
Velden
Standaarden