Term vondstmethode

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term vondstmethode
Definitie Het veld 'term vondstmethode' geeft de methode die is gebruikt bij het vinden of het opgraven van het object.
Invulregels
Geef een term die de methode of de techniek aanduidt waarmee het object werd gevonden of verzameld. Bij archeologische objecten kan je hier een opgravingsmethode vermelden, bij natuurhistorische collecties kan je hier bijvoorbeeld de vangtechniek (bv. putval) noteren.
putval
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Methode (NU)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Methode (NU)
Dit veld is herhaalbaar. De vondstmethode is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Dit tabblad "Vondstomstandigheden" is vooral van toepassing op archeologische en natuurhistorische objecten.
Cf. Driesen, P. & Wesemael, E., Standaarden voor de registratie van archeologische objecten in een museale context, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 2001: Archeologische Activiteit Methode
Cf; SPECTRUM: Field Collection Method