Term reden reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term reden reproductie
Definitie De reden waarom een reproductie wordt gemaakt.
Invulregels
Gebruik één enkele term zonder interpunctie noch hoofdletter.
tentoonstelling; website; publicatie; conservatie
Systemen
Standaarden