Persistente URI Reproductie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld persistente URI reproductie
Definitie Het veld 'persitente URI reproductie' bevat de unieke identificatiecode in vorm van een persistente URI van een digitale reproductie.
Invulregels
Bekijk het Handboek Persistente URI’s voor cultureelerfgoedcollecties
Een persistente URI komt overeen met 1 digitale representatie.
Het moet een actieve link zijn.
Het maakt gebruik van http of https.
Het volgt de goedgekeurde pid strategie van de instelling
Het gebruikt bij voorkeur formaat http://{domein}/{id}. ARKS, Handles en DOIs zijn ook toegestaan.
IDs moeten alfanumeriek zijn zonder leestekens, bijvoorbeeld UUIDs
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Beelddocumentatie: Reproductiegegevens > Identificatie > Reproductie referentie (FN)

Standaarden
VLAAMSE URI-STANDAARD VOOR DATA: Persistente URI (-
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): image > reproduction.pid.id.lref (collect.Pi)
VLAAMSE URI-STANDAARD VOOR DATA: Persistente URI (-