Interpretatie opschrift

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld interpretatie opschrift
Definitie Het veld 'interpretatie opschrift' documenteert een interpretatie van het opschrift op het object.
Invulregels
Gebruik correcte spelling en leestekens.
Noteer hier de interpretatie van het opschrift op het object. In dit veld kunnen ook afkortingen voluit worden weergegeven.
Het motief van de pelikaan die zich de borst doorboort om met zijn bloed zijn jongen te voeden, werd het symbool van Christus' zelfopoffering aan het kruis. De pelikaan symboliseert ook de Opstanding, omdat zij volgens een legende haar jongen uit liefde dooddrukte en vervolgens weer tot leven wekte met haar eigen bloed.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Interpretatie (IC)
Dit veld is herhaalbaar. De vertaling van het anderstalige merk of opschrift naar het Nederlands kan je invullen in het veld "vertaling".
Systemen (2de poging)
Standaarden