Rapporteur verlies - schade

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element rapporteur verlies - schade
Definitie Het element 'rapporteur verlies - schade' geeft de persoon aan die de schade of het verlies van een object meldt.
Toelichting
Groep Verlies - schade
Profielen
Velden
Standaarden