Toelichting taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting taxonomie
Definitie Het veld 'toelichting taxonomie' documenteert algemene opmerkingen over de determinatie of taxonomische status van het object.
Invulregels
Noteer hier bv. een tweede determinator, een afwijkende determinatie door een andere persoon of opmerkingen rond de taxonomische status die niet in andere velden kan worden verwerkt.
Er is een kleine kans dat dit taxon een variant is van Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783).
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Bijzonderheden (DZ)
Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving ()

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Bijzonderheden (DZ)
Dit veld is herhaalbaar.
'Erfgoedregister (Erfgoedplus): > ' ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor toelichtingen. Bijkomende informatie over de determinatie kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".