Datum titel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum titel
Definitie Het veld 'datum titel' documenteert de datum waarop de titel van het object is gemaakt.
Invulregels
Noteer de datum waarop de titel van het object is toegekend. Dit is dus niet altijd de datum waarop de titel in het veld Publicatie:Invulboek objecten/Veld/Titel werd ingevoerd (bv. in het geval van beschrijvingen op kaarten waarvan de informatie gedigitaliseerd wordt).
2005-12-15
Gebruik voor de datumnotatie ISO8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-05-30
Systemen

Erfgoedplus: Identificatie > Commentaar ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Datum (B4)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:date (-
Zijn er specifieke regels voor het gebruik van dit veld volgens deze standaard?
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Datum (B4)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Commentaar ()
In het Erfgoedregister is geen veld voorzien voor de datum waarop de titel van het object werd toegekend. Eventuele bijzonderheden of toelichtingen over de Titel kunnen genoteerd worden in het veld "Identificatie/Commentaar".
Dublin Core: dcterms:date (-
Zijn er specifieke regels voor het gebruik van dit veld volgens deze standaard?