Naam collectie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam collectie
Definitie Het veld 'naam collectie' documenteert de naam van een specifieke collectie binnen de organisatie.
Invulregels
Wanneer de naam van de collectie in een publiek toegankelijke bron geregistreerd is (MUSIP, Archiefbank Vlaanderen, ...), gebruik dan deze naam.
Handschriften
Muller
Schilderijen
Van Nell
Wagenmakersgereedschap
Fanfarecorps der Genie
Persoonlijke documenten
Tweede Wereldoorlog
Volksdevotie
Stadshistorie
Spyker
Glaswerk
De meeste musea hanteren van oudsher een dergelijke groepering van objecten binnen de eigen instelling. Die groepering kan ontwikkeld zijn op basis van de voor de betreffende objecten gebruikte materialen (collectie "zilverwerk", collectie "aardewerk"), op basis van herkomst (collectie "Van Kempen", collectie "Afrika"), op basis van functie of context (collectie "kerkelijke voorwerpen", collectie "handel en economie"), etc.
zilverwerk
aardewerk
Van Kempen
Afrika
kerkelijke voorwerpen
handel en economie
Opmerking voor Nederland: Neem de (deel)collectienaam uit de databank van het Museum Inventarisatie Project (MUSIP) over (http://www.musip.nl). Begin de collectienaam bij voorkeur met een hoofdletter, omdat dit ook de schrijfwijze is die in MUSIP voor deelcollectienamen is gehanteerd.
Het verdient, in ieder geval voor musea in Nederland, de voorkeur elk object slechts tot één collectie te laten behoren. Dit is namelijk de manier waarop het begrip (deel)collectie wordt toegepast in de "Handreiking bij het schrijven van een collectieplan" en binnen het Museum Inventarisatie Project (MUSIP).
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Identificatie > Collectie (lv)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Collectie (CL)
Erfgoedplus: Identificatie > Primaire collectie > Collectienaam ()
Qi (Donnet): Identificatie > Groep > Record ()

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Collectie (CL)
Dit veld is in ADLiB een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Dit veld is in ADLiB wel herhaalbaar waardoor het mogelijk is om een object tot meerdere collecties te laten behoren. Het kan zijn dat van oudsher in de instelling objecten zowel benoemd zijn als behorend tot de collectie van een bepaalde schenker, als behorend tot de collectie waarin een bepaald type werken is samengebracht. Zo kan een kelk behoren tot de collectie "Callier" en tot de collectie "liturgisch vaatwerk". Het is dan aanbevolen om alleen "liturgisch vaatwerk" als collectienaam op te nemen. De objecten behorend tot de collectie "Callier" kunnen immers ook teruggevonden worden door te zoeken op het veld "Verworven van".
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Primaire collectie > Collectienaam ()
Veld 'Collectienaam' wordt automatisch gegenereerd maar kan worden gewijzigd door een gecontroleerde term te selecteren via een zoekvenster.
De naam van de collectie wordt weergegeven door een koppeling met Archiefbank Vlaanderen (steekkaart voor Archieven/Collecties). De gecontroleerde keuzelijst wordt eveneens samengesteld uit de koppeling met Archiefbank Vlaanderen.
Het Erfgoedregister laat toe om naast een Primaire Collectie één of meerdere andere collecties in te voeren. Dit kan via het veld "Gastcollectie/Collectienaam".
De naam van de gastcollectie wordt uit een gecontroleerde lijst geselecteerd via een zoekvenster. De gecontroleerde keuzelijst wordt samengesteld uit de koppeling met Archiefbank Vlaanderen.
Het selecteren van een gastcollectie is relevant wanneer een object tijdelijk of voor onbepaalde duur vanuit de oorspronkelijke collectie (primaire collectie) fysiek aan het beheer wordt overgedragen van een andere collectie (gastcollectie). De objectfiche blijft binnen de inventaris van de primaire collectie maar kan inhoudelijk bewerkt worden door de gastcollectie.
Ook wanneer er geen fysieke overdracht plaatsvindt, kan een collectiebeheerder ervoor kiezen om een fiche te delen met één of meerdere gastcollecties. Dit kan relevant zijn wanneer men gebruik wil maken van de expertise van de gastcollectie(s). Een gastcollectie kan een fiche inhoudelijk bewerken.
Primaire collectie en meerdere gastcollecties. De objectfiche voor een kerkklok uit de collectie van de "kerk Sint-Kwinten (Leuven)" wordt gedeeld met de virtuele collectie "Campanae Lovanienses" en de virtuele collectie "Klinkend erfgoed Vlaanderen". Het object is fysiek aanwezig in de kerk Sint-kwinten maar de expertise wordt gezamenlijk beheerd met de beide gastcollecties.
Qi (Donnet): Identificatie > Groep > Record ()
Niet duidelijk - groep lijkt soms ook een objectcategorie