Waarde kostprijs afstoting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde kostprijs afstoting
Definitie Het veld 'waarde kostprijs afstoting' bevat de totale prijs ontvangen voor een object bij afstoting via verkoop.
Invulregels
Vul hier het netto bedrag in dat is verkregen bij de verkoop van het object. Indien nodig een decimale punt gebruiken. Gebruik in dit veld geen valutatekens of streepjes om het getal af te ronden. Dit kan vertrouwelijke informatie zijn en is dan enkel bestemd voor de interne werking van het museum.
500
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Financiën > Verkoopprijs (D5)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Afstoting > Financiën > Verkoopprijs (D5)
Indien nodig een decimale punt gebruiken.
500.45