Tekst datering

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst datering
Definitie Het veld 'tekst datering' bevat de tekstuele uitdrukking van de datum of het datumbereik wanneer een gebeurtenis in de geschiedenis van een object wordt verondersteld te zijn voorgevallen.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en interpunctie.
Laat 19de eeuw of begin 20ste eeuw.
Systemen

Erfgoedplus: Herkomst > Nota (Toelichting=In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor de tekstuele uitdrukking van een datum. Opmerkingen over de datering kunnen genoteerd worden in het veld "Herkomst/Nota".)

Standaarden
Erfgoedregister (Erfgoedplus): > Herkomst/Nota ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor de tekstuele uitdrukking van een datum. Opmerkingen over de datering kunnen genoteerd worden in het veld "Herkomst/Nota".