Naam vervaardiger

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam vervaardiger
Definitie Het veld 'naam vervaardiger' documenteert de naam van de ontwerper(s) of vervaardiger(s) van een object.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de vervaardiger(s) van het object. Dit kan een persoonsnaam, een groepsnaam of een organisatienaam zijn. Zie ook Personen en Organisaties
Let wel: een groep vervaardigers is geen school of stijl! De school of stijl vermeld je in het veld Term stijl.
Christo
meester van Flémalle
Philips Gloeilampenfabriek
Yoruba
Indien de vervaardiger van een object niet gekend is, heeft men drie mogelijkheden afhankelijk van de aard van de collectie.
De term "anoniem" wordt enkel gebruikt bij kunsthistorische collecties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij anonieme meesters en is dikwijls van toepassing op schilderijen.
Je laat het veld blanco als in de betreffende collectie objecten het begrip vervaardiger niet van toepassing is (bij bv. natuurhistorische objecten) of bij geen enkel object gekend is (bij bv. archeologische collecties). Ook indien onderzoek naar de vervaardiger nog lopende is, laat je dit veld blanco.
Wanneer men zeker weet dat de vervaardiger onbekend is, vul je "onbekend" in dit veld in.
anoniem
onbekend
Als bij gesigneerde objecten de gesigneerde schrijfwijze afwijkt van de officiële of meest gebruikte naam, wordt die gesigneerde naam opgenomen in het veld Inhoud opschrift.
Systemen

Qi (Donnet): Actor > Actor > Actor (rol: heeft vervaardigd) (object_maker:name)
Erfgoedplus: Herkomst > Vervaardiger > Naam ()
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Vervaardiger (l1)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Vervaardiger (VV)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld de rol van de groep in het vervaardigingsproces met hun namen erbij. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor elk object.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld de rol van de organisatie in het vervaardigingsproces. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik zo vaak als nodig voor een object.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld de rol van de groep in het vervaardigingsproces met hun namen erbij. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor elk object.
Dublin Core: dcterms:creator (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Vervaardiger (VV)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen (generatie).

Dit veld is herhaalbaar. Je kan meerdere vervaardigers invoeren in afzonderlijke occurrences. Je neemt die dan op in volgorde van belang ten overstaan van het object.
De vervaardiger is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen".

Relaties tussen verschillende naamgevingen kan je leggen in de thesaurus via het zoomscherm "Personen en instellingen".
Van Reeth, Bob
Linnig, William (I)
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Herkomst > Vervaardiger > Naam ()
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.

Dit veld is herhaalbaar. Je kan meerdere vervaardigers invoeren in afzonderlijke occurrences. Je neemt die dan op in volgorde van belang ten overstaan van het object.

Naam Vervaardiger is een vrij invoerveld.
Qi (Donnet): Actor > Actor > Actor (rol: heeft vervaardigd) (object_maker:name)
Met als Rol "heeft vervaardigd". In Donnet wordt alleen het laatste deel van de familienaam voor de komma gezet.
Adams, Noëlla
Broeck, Walter Van den
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): creator > creator.lref (collect.l1)
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld de rol van de groep in het vervaardigingsproces met hun namen erbij. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor elk object.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld de rol van de organisatie in het vervaardigingsproces. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik zo vaak als nodig voor een object.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld de rol van de groep in het vervaardigingsproces met hun namen erbij. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor elk object.
Dublin Core: dcterms:creator (-