Contactgegevens rechthebbende

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld contactgegevens rechthebbende
Definitie Het veld 'contactgegevens rechthebbende' documenteert de gegevens over de Organisatie of Persoon die door de Rechthebbende of vertegenwoordiger ervan is aangesteld om de rechten in zijn naam te beheren.
Invulregels
Noteer de contactgegevens van de organisatie of persoon die aangewezen is door de rechthebbende als verantwoordelijke voor de rechten namens hem.

Noteer diverse persoonsgegevens

Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam.
familienaam,

voornaam,
adres,
etc.

niet-lokaliseerbaar
Er kan meer dan één rechthebbende worden genoteerd, indien zij samen rechthebbenden zijn. Noteer deze informatie telkens in een nieuw veld.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. Gebruik een standaardvorm voor namen. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen
Standaarden