Precisie einddatum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld precisie einddatum
Definitie Het veld 'precisie einddatum' documenteert de mate waarin de ingevoerde productiedatum van het object exact is.
Invulregels
Indien de ingevoerde productiedatum van het object niet exact is, geeft men in dit veld aan in welke mate de datum geschat is.
Doe dit aan de hand van volgende aanduidingen:
- vermoedelijk (wanneer de ingevoerde datum vermoedelijk correct is);
- toegeschreven (wanneer de ingevoerde datum toegeschreven wordt);
- circa (wanneer het een schatting betreft);
- voor (wanneer het object voor een bepaalde datum vervaardigd werd);
- na (wanneer het object na een bepaalde datum vervaardigd werd).
vermoedelijk
toegeschreven
circa
voor
na
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijving > Datering > Exacte Datum - Ten laatste (object_date:latest_date_exact)
Erfgoedplus: Herkomst > Nota ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > datering > Precisie (DT)

Standaarden
CDWA: [- Creation Date (4.2]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > datering > Precisie (DT)
Dit veld is herhaalbaar.
'Erfgoedregister (Erfgoedplus): > ' ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor de exactheid van een datum. Bij de datering wordt verondersteld enkel gekende data of jaartallen in te voeren. Bij onzekerheid worden datumvelden leeg gelaten. Opmerkingen over de datering kunnen genoteerd worden in het veld "Herkomst/Nota".
Qi (Donnet): Beschrijving > Datering > Exacte Datum - Ten laatste (object_date:latest_date_exact)
Ja / Nee
CDWA: [- Creation Date (4.2]