Toevoegingen organisatienaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toevoegingen organisatienaam
Definitie Het veld 'toevoegingen organisatienaam' bevat bijkomende informatie over de identiteit van een organisatie.
Invulregels
Deze informatie wordt gebruikt om in geval van identieke namen op een unieke manier naar een Organisatie te verwijzen. Leg alle informatie vast die kan dienen om de Organisatie te onderscheiden van een andere organisatie met dezelfde naam.
Gent [In het geval van het Museum voor Schone Kunsten]
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Naamtoevoegingen

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Andere namen (5.1.5)
Het aangeven van een andere naam (namen) voor de organisatie, persoon of familie, voor zover ze niet elders in het veld Identiteit voorkomen.
Leg andere namen vast waaronder de entiteit bekend kan zijn, zoals:
  • a) andere vormen van dezelfde naam, bijvoorbeeld acroniemen;
  • b) andere namen van organisaties, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun dateringen;
  • c) andere namen van personen of families, bijvoorbeeld naamsveranderingen doorheen de tijd en hun datering, inclusief pseudoniemen, meisjesnamen, enzovoort;
  • d) namen en voor of achter de naam gevoegde titels van personen en families, bijvoorbeeld adellijke titels of eretitels die door een individu of familie gevoerd worden.