Type alternatieve term objectnaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type alternatieve term objectnaam
Definitie Het veld 'type alternatieve term objectnaam' documenteert het type of de soort van aanduiding voor de toegekende alternatieve objectnaam.
Invulregels
Hier noteert men bijvoorbeeld het soort dialect of het jargon dat als alternatieve objectnaam wordt gebruikt.
Gents dialect
Noord-Brabants dialect
volksbenaming
technische benaming
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Soort (andere benaming) (OE)
Erfgoedplus: Identificatie > Titel ()

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Soort (andere benaming) (OE)
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Titel ()
In het Erfgoedregister is geen veld voorzien voor type alternatieve term objectnaam. Eventuele typering van een alternatieve term kan genoteerd worden in het veld "Identificatie/Titel".