Onderdeel afmeting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld onderdeel afmeting
Definitie Het veld 'onderdeel afmeting' documenteert het onderdeel van het object dat gemeten wordt.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
geheel (vul deze waarde enkel in als er nog een onderdeel gemeten wordt, anders wordt er vanuit gegaan dat de ingevulde afmeting over het geheel gaat)
zitting
sokkel
lijst
patroon
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Afmetingen > Deel ()
Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Onderdeel (object_dimension_xrefs:part_measured)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Onderdeel (DL)

Standaarden
CDWA: [- Dimensions Extent (6.5]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Onderdeel (DL)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Afmetingen > Deel ()
Dit veld is een vrij invulveld. Dit veld is herhaalbaar.
Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Onderdeel (object_dimension_xrefs:part_measured)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): dimension_description > dimension.part (collect.DL)
CDWA: [- Dimensions Extent (6.5]