Naam verwervingsbron

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam verwervingsbron
Definitie Het veld 'naam verwervingsbron' documenteert de naam van de persoon of de organisatie van wie of waarvan de organisatie het object verwierf.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) in het geval van een persoon, of gebruik de officiële naam van de instelling. Zie ook Personen en Organisaties
Aline Janssens
Houthandel De Hoop
Systemen

Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Afkomstig van (acquisition:actor_value)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Van (VN)

Standaarden
De Groep, Persoon of Organisatie van wie het object is verworven, als deze afwijkt van de Eigenaar. Deze Verwerving – Bron kan een agent of andere tussenpersoon zijn tussen de verwervende organisatie en de Vorige eigenaar. Gebruik voor archeologische archieven Verwerving – Bron om vast te leggen welke archeologische organisatie verantwoordelijk is voor het voorbereiden en het deponeren van het archief.

Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie.

Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.
CDWA: [- Owner/Agent (23.5]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Van (VN)
Dit veld is herhaalbaar. De ingevulde naam is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen". Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Bij een aankoop van een object via een veilinghuis, vul je in dit veld "van" de naam van het veilinghuis in. De vorige eigenaar hoort op het tabblad "Eigendomsgeschiedenis".
Janssens, Aline
Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Afkomstig van (acquisition:actor_value)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): acquisition_actor_ceding_ownership > acquisition.source.lref (collect.l9)
De Groep, Persoon of Organisatie van wie het object is verworven, als deze afwijkt van de Eigenaar. Deze Verwerving – Bron kan een agent of andere tussenpersoon zijn tussen de verwervende organisatie en de Vorige eigenaar. Gebruik voor archeologische archieven Verwerving – Bron om vast te leggen welke archeologische organisatie verantwoordelijk is voor het voorbereiden en het deponeren van het archief.

Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie.

Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.
CDWA: [- Owner/Agent (23.5]