Gemachtigde verwerving

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld gemachtigde verwerving
Definitie Het veld 'gemachtigde verwerving' documenteert de naam van de medewerker die de definitieve machtiging voor een verwerving verleent.
Invulregels
Gebruik de officiële of meest gebruikte familienaam en voorna(a)m(en). Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.
De Vos, Jan
Janssens, Bert
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Authorisatie > Autorisator (HG)
Dit veld is niet herhaalbaar. Dit veld is niet gekoppeld aan het bestand "Personen en Instellingen".
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
De Vos, Jan
Standaarden