Gemachtigde verwerving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld gemachtigde verwerving
Definitie Het veld 'gemachtigde verwerving' documenteert de naam van de medewerker die de definitieve machtiging voor een verwerving verleent.
Invulregels
Gebruik de officiële of meest gebruikte familienaam en voorna(a)m(en). Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.
De Vos, Jan
Janssens, Bert
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Authorisatie > Autorisator (HG)
Dit veld is niet herhaalbaar. Dit veld is niet gekoppeld aan het bestand "Personen en Instellingen".
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
De Vos, Jan
Systemen (2de poging)
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.