Beschrijving vindplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld beschrijving vindplaats
Definitie Het veld 'beschrijving vindplaats' geeft bijkomende informatie over de vindplaats die nergens anders vermeld staat.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en interpunctie.
De site ligt ten noorden van Ambleside.
Systemen
Standaarden