Type geassocieerd concept

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenType geassocieerd concept
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld type geassocieerd concept
Definitie Het veld 'type geassocieerd concept' bevat het soort concept dat met het beschreven object wordt geassocieerd.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Dit kan iconografie inhouden, thema's uit de literatuur of generieke termen die de materiële wereld beschrijven, of onderwerpen (bijvoorbeeld concepten, thema's of problemen).
dier
plant
volk
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Soort onderwerp (ko)
Kies een term uit de keuzelijst om het onderwerp dat met het object kan worden geassocieerd aan te duiden.
Dit veld is herhaalbaar.
objectnaam
dier
plant
volk
culturele affiniteit
Standaarden