Voornamen persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld voornamen persoon
Definitie Het veld 'voornamen persoon' geeft de voornaam of -namen van een persoon.
Invulregels
Registreer de voornaam of -namen met de hoofdletters en de leestekens die normaal door de persoon worden gebruikt. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.
Bekijk ook:
- Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) biedt de grootste online kunstenaarsdatabase ter wereld: de RKDartists. Deze database bevat gegevens van meer dan 220.000 kunstenaars van wie het RKD documentatie bezit: http://www.rkd.nl/rkddb/default.asp?database=ChoiceArtists&action=form
- BALat (Belgian Art Links and Tools), het informatiekruispunt voor Cultuurpatrimonium, biedt databanken met kunstenaarsbiografieën en instellingen- en personeninventaris: http://balat.kikirpa.be/site/
- de Union List of Artist Names Online (ULAN) van het Getty is een Engelse gestructureerde termenlijst met meer dan een kwart miljoen namen en andere informatie. Onder andere (historische) namen, pseudoniemen, spellingsvarianten, namen in verschillende talen ed. zijn opgenomen: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/
- VIAF
- ODIS
Johan Th.; Anna Maria; Kees
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails (Voornamen)

Standaarden