Bedrag objectwaarde

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bedrag objectwaarde
Definitie Het veld 'bedrag objectwaarde' documenteert de effectieve boekhoudkundige waarde van het object, eventueel door een taxateur vastgesteld.
Invulregels
Vul hier het bedrag in van de effectieve boekhoudkundige waarde van het object. Gebruik het bedrag van de datum waarop het object werd getaxeerd.
500
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Waarde > Waardebepaling > Waarde (T4)

Standaarden
Spectrum: Objectwaarde (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Waarde > Waardebepaling > Waarde (T4)
Vul de aankoopwaarde in op het tabblad "Verwerving" en de verzekeringswaarde op het tabblad "Waarde" bij "Verzekering". De valuta noteer je in het veld "valuta". Zie richtlijnen bij het veld "valuta" voor gebruikte afkortingen. De datum noteer je in het veld "datum".
Dit veld is herhaalbaar.
Spectrum: Objectwaarde (-