Verwervingsmethode

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element verwervingsmethode
Definitie Het element 'verwervingsmethode' bevat de manier waarop het eigendomsrecht van een object formeel wordt overgedragen aan de organisatie.
Toelichting
Groep Verwerving
Profielen
Velden
Standaarden