Tekst fysieke beschrijving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst fysieke beschrijving
Definitie Het veld 'tekst fysieke beschrijving' documenteert de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.
Invulregels
Maak een beschrijving van de vormelijke of uiterlijke eigenschappen van het object. Gebruik correcte spelling en leestekens.
Geef eerst de meest in het oog springende fysieke kenmerken.
Ook algemene informatie over de constructie, de werking, het kleurgebruik en de decoratie zijn relevant. Hou ermee rekening dat de fysieke beschrijving kan dienen om het object te identificeren.
Geef ook een beschrijving over de volledigheid van het object, indien van toepassing (bv. arm ontbreekt).
In de algemene fysieke beschrijving van een object kan omschreven worden hoe technieken en materialen zich tot elkaar verhouden. Dit kan de opbouw van een werk verduidelijken. Dit kan niet in de uitgesplitste velden "techniek" en "materiaal".
Olieverf op doek geplakt op hout.
De mand heeft een ovalen vorm en is versierd met festoenen, kransen en een bloemenmand.
De voet is versierd met een meanderrand.
Voor archeologische vondst: specifieer of het een fragment, een set of een onderdeel van een set is. Specifieer, indien van toepassing, het aantal onderdelen in de set.
fragment
set
onderdeel deel van set
Systemen

Qi (Donnet): > Aanvullende beschrijving ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > Beschrijving (PD)
Erfgoedplus: Beschrijving > Fysieke beschrijving ()

Standaarden
CDWA: [- Physical appearence (13.1]
International Core Data Standard for Archaeological Objects: [- Details (3.4]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > Beschrijving (PD)
Alle informatie die niet hoort bij de vormelijke beschrijving van een object, komt in het veld "beschrijving" op het tabblad "identificatie", waarin je de inhoudelijke beschrijving van het object geeft. Bij twijfel vul je het veld "beschrijving" op het tabblad "identificatie" zeker in.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Fysieke beschrijving ()
Het veld "Fysieke beschrijving" is een verplicht veld. Dit veld is herhaalbaar. Dit veld is een vrij invulveld.
Alle informatie die niet hoort bij de vormelijke beschrijving van een object, komt in het veld "Inhoudelijke beschrijving" op het tabblad "Inhoud", waarin je de inhoudelijke beschrijving van het object geeft. Het veld "Fysieke beschrijving" steeds invullen.
Qi (Donnet): > Aanvullende beschrijving ()
CDWA: [- Physical appearence (13.1]
International Core Data Standard for Archaeological Objects: [- Details (3.4]