Rol vervaardiger opschrift

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld rol vervaardiger opschrift
Definitie Het veld 'rol vervaardiger opschrift' documenteert de functie van de vervaardiger van het opschrift op het object.
Invulregels
Noteer hier welke functie of rol de vervaardiger (persoon of instelling) van het opschrift op het object vervulde.
schilder
graveur
opdrachtgever
fabrikant
ontwerper
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Rol (I8)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Rol (I8)
Dit veld is herhaalbaar.

Indien er meerdere vervaardigers zijn van het opschrift op het object, neem je die namen op door nieuwe occurrences in te voegen in een vaste volgorde. Die volgorde is ofwel bepaald volgens de rol die de vervaardigers bekleden (van algemeen naar specifiek), ofwel volgens de chronologie van het vervaardigingsproces.

De rol is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".