Naam vinder

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld naam vinder
Definitie Het veld 'naam vinder' geeft de naam van de persoon, de groep of de instelling die het object vond of onder wiens leiding het object werd gevonden.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon, de groep of de instelling die het object vond of onder wiens leiding het object werd gevonden.
Devreker, John
Archeocentrum Velzeke
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Vinder (NA)
Dit veld is herhaalbaar. De vinder of verzamelaar is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen".
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen. Gebruik de officiële instellingsnaam.
Het tabblad "Vondstomstandigheden" is vooral van toepassing op archeologische en natuurhistorische objecten.
Cf. Driesen, P. & Wesemael, E., Standaarden voor de registratie van archeologische objecten in een museale context, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 2001: Vinder / Opgraver
Standaarden
CIDOC minimum registration: Collector (-)