Naam vinder

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam vinder
Definitie Het veld 'naam vinder' geeft de naam van de persoon, de groep of de instelling die het object vond of onder wiens leiding het object werd gevonden.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon, de groep of de instelling die het object vond of onder wiens leiding het object werd gevonden. Zie ook Personen en Organisaties
Devreker, John
Archeocentrum Velzeke
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden (Vinder)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor elk object of specimen.
CIDOC minimum registration: Collector (-)