Type recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type recht
Definitie Het veld 'type recht' omschrijft het soort recht dat op een object, een reproductie of een tekst van toepassing is.
Invulregels
Gebruik één enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
auteursrecht
publicatierecht
gegevensbeschermingsrecht
Noteer elk type recht toebehorend aan een item slechts eenmaal.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Type (rechten) (Rt)
Systemen (2de poging)
Standaarden