Type recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type recht
Definitie Het veld 'type recht' documenteert het soort recht dat op een object, een reproductie of een tekst van toepassing is.
Invulregels
Gebruik één enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
auteursrecht
publicatierecht
gegevensbeschermingsrecht
modellenrecht
naburig recht
portretrecht
eigendomsrecht
Noteer elk type recht toebehorend aan een item slechts eenmaal.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Type (rechten) (Rt)

Standaarden
Spectrum: Recht - Type (-
Dublin Core: dcterms:rights (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Type (rechten) (Rt)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): right > rights.type.lref (collect.lt)
Spectrum: Recht - Type (-
Dublin Core: dcterms:rights (-