Waarde afmeting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde afmeting
Definitie Het veld 'waarde afmeting' documenteert de numerieke waarde van de afmeting van het object.
Invulregels
Noteer zo nauwkeurig mogelijk de numerieke waarde van de afmeting.
23
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Waarde (WA)
Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Waarde (object_dimension_xrefs:name)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Waarde (WA)
Erfgoedplus: Beschrijving > Afmetingen > Waarde ()

Standaarden
Dublin Core: dcterms:extent (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Waarde (WA)
Dit veld is herhaalbaar.
Gebruik een decimale punt, geen komma.
0.5
12.6
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Afmetingen > Waarde ()
Dit veld is herhaalbaar.
Gebruik een komma, geen decimale punt.
0,5
12,6
Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Waarde (object_dimension_xrefs:name)
'25.5
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): dimension_value > dimension.value (collect.WA)
Dublin Core: dcterms:extent (-