Beroep persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld beroep persoon
Definitie Het veld 'beroep persoon' geeft het beroep of de functie van een persoon.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.
hoofdkassier
conservator
museumdirecteur
landbouwer
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Vakgebied (Beroep)

Standaarden