Biografische bijzonderheden persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld biografische bijzonderheden persoon
Definitie Het veld 'biografische bijzonderheden persoon' bevat informatie over de persoonlijke geschiedenis van een persoon.
Invulregels
Gebruik gewone zinsbouw en leestekens voor de beschrijving van de relevante aspecten uit het leven van de betreffende persoon, zoals bijvoorbeeld opleiding en beroepsloopbaan. Geef ook aan wanneer de persoon werkzaam was.
Vermeld hier geen zaken die specifiek zijn voor een bepaald object. Dergelijke informatie moet worden ondergebracht in een veld dat object-gerelateerd is, zoals Vervaardiging – Bijzonderheden of Objectgeschiedenis.
Voeg in het geval van een werknemer ook informatie toe over een dienstverband bij een organisatie.
Na voltooiing van de kunstacademie in haar geboorteplaats, kreeg zij haar opleiding tot emailleur in het atelier van Daan Grootens.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Andere informatie > Biografie

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Geschiedenis (5.2.2)
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie.
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de verhalende beschrijving.