Naam gemachtigde collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam gemachtigde collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'naam gemachtigde collectie-evaluatie' bevat de naam van de persoon die de machtiging geeft voor de evaluatie van de collectie.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon.
Janssens, Piet
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik slechts één keer voor elke collectie-evaluatie.