Naam maatschappij verzekering

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam maatschappij verzekering
Definitie Het veld 'naam maatschappij verzekering' geeft de naam van de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor de verzekering van een object of een groep objecten.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon of instelling.
Fine Art Belgium
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Waarde > Verzekering > Verzekeringsmaatschappij (VA)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Systemen (2de poging)
Standaarden
Spectrum: Verzekeraar (-)
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. Alleen wanneer een object gezamenlijk met andere objecten is verzekerd, kan er meer dan één Verzekeraar worden geregistreerd.