Term afgebeeld object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term afgebeeld object
Definitie Het veld 'term afgebeeld object' documenteert een object afgebeeld op of beschreven door een ander object.
Invulregels
Gebruik één term en handhaaf een lijst met standaardtermen, gebaseerd op een erkende terminologiebron.
stad
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Onderwerp

Standaarden
Een object - b.v. een gebouw of een kunstwerk afgebeeld in of door een object / werk, of waar het om gaat, verstrekt als weergave- en indexelementen.
Een object afgebeeld in of beschreven door een ander object. Gebruik een enkele term. Handhaaf een lijst met standaardtermen, gebaseerd op een erkende terminologiebron. Gebruik dezelfde terminologiebronnen als voor het opnemen van de objectnaam.