Overlijdensplaats persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld overlijdensplaats persoon
Definitie Het veld 'overlijdensplaats persoon' geeft de plaats waar een persoon overleden is.
Invulregels
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een dorp en een land. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Plaats.
Brugge
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Biografische persoonsgegevens > Overlijdensgegevens > Plaats

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Plaatsen (5.2.3)
Het aanduiden van de belangrijkste plaatsen en/of rechtsgebieden waar de organisatie, persoon of familie was gevestigd, woonde of verbleef, of waaraan zij/hij op een andere manier was gelieerd.
Leg de namen van de belangrijkste plaatsen/rechtsgebieden vast samen met de aard en het tijdsbestek van hun relatie met de eenheid