Naam geassocieerd object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam geassocieerd object
Definitie Het veld 'naam geassocieerd object' geeft de naam van het object of groep objecten dat met het beschreven object wordt geassocieerd. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Invulregels
Gebruik een enkele term. Handhaaf een lijst met standaardbepalingen gebaseerd op erkende terminologische bronnen
Eiffeltoren
Systemen
Standaarden