Tekst beschrijving gebruik

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst beschrijving gebruik
Definitie Het veld 'tekst beschrijving gebruik' geeft bijkomende informatie over het gebruik van een object die nergens anders vermeld staat.
Invulregels
Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.
Gedemonstreerd op de Bridlington Car Rally voor de 50ste verjaardag.
Systemen
Standaarden